Wysokość składek ZUS – ile będę płacić do ZUS w 2020 roku

Składki ZUS w 2020 roku

Obniżone preferencyjne stawki ZUSStandardowe stawki ZUS
Składka emerytalna (19,52%)152,26 zł612,19 zł
Składka rentowa (8,00%)62,40 zł250,90 zł
Składka (dobrowolna) chorobowa (2,45%)19,11 zł76,84 zł
Składka wypadkowa (1,67%)*13,03 zł52,37 zł
Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (2,45%)076,84 zł
Razem246,80 zł1069,14zł

do powyższych kwot należy doliczyć kwotę na ubezpieczenie zdrowotne 362,34 PLN

0 responses to “Wysokość składek ZUS – ile będę płacić do ZUS w 2020 roku”